MANAGEMENT SUPPORT

Organisaties worden soms geconfronteerd met situaties, waarvoor geen interne oplossing voorhanden is. Situaties, gecreëerd door een kwantiteits- en/of een kwaliteitsdeficit. Lumage heeft de kennis en ervaring hiervoor in huis! Daarnaast heeft Lumage heeft middels samenwerkings-verbanden de beschikking over een unieke verzameling topmanagers op het gebied van lijnmanagement, programmamanagement, projectmanagement en changemanagement. Deze weten ervaring te combineren met maatwerk en zijn gespecialiseerd in het managen van gecompliceerde situaties!

CONSULTANCY

De toekomstgerichte organisatie is continu bezig met het optimaliseren van haar bedrijfsvoering. Lumage heeft de kennis, kunde en kwaliteiten om deze gecompliceerde activiteiten op maat te begeleiden! Lumage biedt ondersteuning bij het definiëren van organisatie-structuren, het (her)inrichten van bedrijfsprocessen, het optimaliseren van de effectiviteit van de commerciële inspanningen, het ontwikkelen en implementeren van functiebouwwerken, het ontwerpen van in-, door- en uitstroombeleid, etcetera. Daarnaast houdt Lumage zich ook bezig met het doorlichten van bedrijfsprocessen met het oog op het formuleren van praktische aanbevelingen. 

SHADOW MANAGEMENT

Onder invloed van complexe veranderingsprocessen wordt er veel gevergd van de “verantwoordelijke manager”. Naast de ‘going concern’ dient hij ook de ‘growing concern’ in goede banen te lijden. Waarbij de manager een modelfunctie moet vervullen en er niets fout mag gaan. Daarvoor is perfecte multifunctionaliteit een vereiste. Het kan voorkomen dat het de manager niet gegeven is, om welke reden dan ook, zichtbaar gebruik te maken van ondersteuning. Op de achtergrond wordt dan vakkundig operationele ondersteuning geboden aan de manager door middel van advisering over de te volgen strategieën en door middel van nadere professionalisering van de wijze waarop de manager zich openbaart aan zijn omgeving op de (voor de manager) onbekende gebieden. De manager wordt intensief ‘off-side’ begeleid, waardoor de manager de door de organisatie gevraagde doelstellingen op een vakvolwassen wijze zal kunnen realiseren. 

Lumage is in staat deze ondersteuning snel, effectief en efficiënt in te vullen door het inzetten van zeer ervaren associates. Management-consultants die aantoonbaar met het bijltje hebben gehakt. Management-consultants die bereid zijn om volledig buiten de schijnwerpers te treden ten faveure van een ander. Management-consultants die bereid zijn om ook buiten de reguliere kantoortijden hun relaties terzijde te staan.