IN-COMPANY TRAINING
Iedere organisatie is op zoek naar de “optimalisering van de relatie tussen de toekomstige gewilde vergezichten en de huidige aanwezige competenties. Het succes van de organisatie is immers onder meer afhankelijk van een strategische personeelsplanning”… Geen speld tussen te krijgen, tegelijkertijd is dit ‘slechts’ het middel. 

Maar laten we eerlijk zijn, zonder middel geen doel. En wat een werk, wat een gedoe… Van strategie naar acties, dat is het probleem! Organisaties, afdelingen kun je niet vaardig maken. Wel de deelnemers die de toekomst moeten realiseren! Met deze organisaties, afdelingen en dus met name de deelnemers kun je in gesprek gaan om samen vaardig te worden voor het gewilde vergezicht. EN DAAR ZIJN WIJ GOED IN. Om dit optimaal te laten slagen, ontwerpt en implementeert Lumage praktischer, op maat gesneden professionaliserings-programma’s, competentietrainingen en workshops. Wij maken het verschil…

PRO-PROGRAMMA’S

Lumage biedt maatwerk professionaliseringsprogramma’s, waarbij de deelnemers  gedurende een vastgestelde periode intensief worden begeleid, waarna ze in staat zijn zich op het relevante werkgebied als een ware professional te bewegen.

Er wordt gestart met een zogenaamde nulmeting, waarin de verschillen tussen de vertrekpunten en het eindstation worden geformuleerd om zo te komen tot een modulaire detailplanning, met daarin opgenomen alle in te zetten middelen om het verschil tussen de in- en uitstapcompetenties en -attitudes op te heffen.

Deze leergangen resulteren in de optimalisering van de relatie tussen de gewenste vergezichten van de organisatie en de huidige kennis, kunde en kwaliteiten van haar professionals. 

ACTUELE PRO-PROGRAMMA’S

INTERPERSOONLIJKE

EFFECTIVITEIT

INSPIREREND

LEIDERSCHAP

STAKEHOLDER
MANAGEMENT

VERANDER

MANAGEMENT

SALES &
ACCOUNT
MANAGEMENT

EMOTIONELE

INTELLIGENTIE

RISICO

MANAGEMENT

PROJECT

MANAGEMENT

CONSULTANCY

SKILLS

COMPETENTIETRAININGEN

Daar waar één of een aantal specifieke competenties ontwikkeld moeten worden, biedt LUMAGE op maat gesneden competentietrainingen. 

Lumage heeft in trainingen een persoonlijke, directe en vooral respectvolle werkwijze en aanpak, toegespitst op de behoefte van de groep, waarbij eerlijke feedback wordt gegeven, waardoor de deelnemers direct kunnen praktiseren, wat hen in de training is aangereikt.

Tevens biedt Lumage op maat gesneden workshops als er in een relatief korte tijd kennis en inzicht dient te worden verworven met betrekking tot één specifiek onderwerp.