THE ART OF AGILE


We willen allemaal ‘wendbaar’ zijn - vlot en gemakkelijk kunnen bewegen, snel kunnen denken en ons aanpassen aan veranderingen en flexibel kunnen schakelen, Agile-werken biedt hiertoe de mogelijkheid. Het vermindert de starheid en vergroot de creativiteit zonder dat het doel uit zicht raakt. Sterker nog, Agile-werken stelt cross-functionele, grotendeels zelfsturende teams in staat om grotere ict-projecten op kleinere schaal te ontwikkelen. Daarbij kan voortdurend worden bijgestuurd op basis van feedback en de laatste inzichten en daarnaast kunnen ideeën die niet werken bijtijds worden opgegeven. Teams voeren taken uit in korte cycli en gaan na afloop dan verder met een volgende cyclus of worden ontbonden als ze hun doel hebben bereikt. Er bestaat een cultuur van vertrouwen en openheid, zonder gefrustreerd te hoeven raken door onwrikbare bureaucratie. Lumage is in staat om u te helpen het Agile-werken in te bedden in uw organisatie.

A WAY OF LIVE…

De meeste organisaties zijn het stadium van ‘ad hoc’ al gepasseerd. De enkele versnipperende initiatieven, zonder focus of samenhang, hebben plaatsgemaakt voor Agile-opleveringsprocessen en gewoonten. Echter, tot op heden nog voornamelijk op teamniveau. 

Lumage begeleidt opdrachtgevers om Agile-teams tot rijpheid te laten komen en te laten ontdekken dat de meerdere afzonderlijke inspanningen tot schaalvergroting leiden. Waardoor uiteindelijk de organisatie als geheel coherent Agile als nieuwe cultuur zal aanvaarden en uitdragen. Waarbij mondige teams consistent en effectief worden ingezet.

ACTUELE AGILE PROGRAMMA’S

SAMENWERKEN

IN AGILE-TEAMS

DE DYNAMIEK

IN AGILE-TEAMS

AGILE-TEAM

BOOSTER

BEING THE INFORMAL 

AGILE-LEADER

Een valkuil is dat, door creativiteit de vrije loop te laten en command-and-control te verminderen, het risico bestaat dat chaos ontstaat en dat zogenaamde Agile-teams richtingen uitgaan die in strijd zijn met de tactische en strategische doelstellingen. Het is belangrijk om sterke waarden en principes te hebben. Anderzijds kunnen teams soms te gemakkelijk tevreden zijn met stapsgewijze veranderingen, zodat het goed is hen te blijven herinneren aan ambitieuze doelstellingen. Het is dus noodzakelijk om een Agile-cultuur in de hele organisatie te verankeren, niet alleen bij de Agile-teams.


Een van de sleutels daartoe is Agile-leiderschap. De Agile-aanpak zal niet werken als deze wordt opgelegd als onderdeel van een rigide, top-down plan.  Agile-leiders die hun mensen vertrouwen en in hun kracht zetten, zouden over het algemeen de vruchten moeten plukken in termen van betere succespercentages. Deze Agile-leiders zullen nog genoeg te doen hebben op het gebied van het creëren en communiceren van langetermijnvisies, het stellen van strategische prioriteiten en het opbouwen van organisatorische capaciteiten. Bij Lumage begeleiden wij u bij elke stap op deze reis en bouwen wij relaties met u op die gebaseerd zijn op wederzijds respect en samenwerking. 
Doordat wij uw organisatie, uw waarden, doelstellingen en visie vooropstellen, kunnen wij u helpen het potentieel van uw organisatie te verwezenlijken. 

Onze rol is niet alleen om een dienst te verlenen, maar om u te helpen veranderingen te bewerkstelligen op een manier die productief en kosteneffectief is, maar geen afbreuk doet aan de kwaliteit. Lumage helpt bij het opbouwen van uw wendbare organisatie!